Saša Riess: Čovek i Pas ALHEMIČARI savršenog odnosa

Saša Riess: Čovek i Pas ALHEMIČARI savršenog odnosa

Regular price $13.00 Sale

Ljubav je osnova postojanja

Osnova postojanja je ljubav. Ljubav kućnih ljubimaca, pre svega pasa i njihovih gospodara, vrlo je specifična. Poput dece, u velikoj ljubavi prema svojim gospodarima, iz straha da ih ne izgube, psi vrlo često na sebe preuzimaju teret, pa i bolest svojih gospodara.  Koristeći spoznaje i veštine porodičnog rasporeda, Saša Riess nam u svojoj knjizi na konkretnim primerima otkriva skrivenu, često nedokučivu dinamiku složenog i je- dinstvenog odnosa psa i čoveka.

Vlado Ilić

Sertifikovani senior Učitelj porodičnog rasporeda

Čitajte otvorenog srca

Verujem da je neophodno upozoriti čitaoca da ovu knjigu nije preporučljivo čitati sa razumevanjem, nego samo sa otvorenom dušom, sa osećanjem, sa poistove- ćivanjem. duboki uvidi koji nam se od slučaja do slučaja otkrivaju daleko prevazilaze sposobnosti poimanja našeg uma. ovde je reč o nevidljivom polju kojem svi pripadamo i svi u njemu učestvujemo koliko god da smo toga svesni ili ne, a koje nam preko naših četvoronožnih prijatelja šalje poruke koje mogu da nam posluže za rast i napredak na svim životnim poljima: u zdravlju, u karijeri, u porodičnim, poslovnim ili partnerskim odnosima... U svemu u čemu se osećamo zaglaviljeno i ne umemo da pronađemo izlaz.

Nina Martinović Armbruster

Tv urednica i novinarka

x